291119 Flag 9

Bæredygtighed

10755 Danepork 108

Løbende optimering

I DanePork arbejder vi mod at blive CO2 neutrale og optimerer vores bæredygtighed år for år.

Vi tilstræber en bæredygtig fødevareproduktion, og at vores medarbejdere er i sikre hænder og har gode muligheder for udvikling og afveksling i arbejdet.

Alt ved grisen bliver brugt

Før du får gris på gaflen, er det nok rart at vide, at vi gennem årene løbende har optimeret vores kødproduktion imod en stadig større grad af bæredygtighed, så vi undgår madspild og unødigt ressourceforbrug.

Der er ingen fødevarespild ved vores produktion af grisekød. Hovedparten af grisen bliver brugt til fødevarer. Restprodukter anvendes til dyrefoder (petfood) og de sidste rester bliver brugt til biogas.

I alt hvad vi gør, lægger vi vægt på en kort, kvalitativ og bæredygtig vej fra ”jord til bord”.

Ressourceoptimering

Da vi løbende optimerer vores produktion og vores forbrug, vil vi aldrig blive helt færdige med arbejdet på at optimere og reducere ressourcerne. Ligesom vi anvender alle dele af en gris, så vi undgår spild, kigger vi på vores produktionsmetoder og maskineri, for at se hvor og hvordan vi kan belaste klimaet mindre.

Det betyder kontinuerligt arbejde med bl.a. at;

 • reducere forbruget af vand
 • indrette og drive virksomheden under
  størst mulig hensyntagen til omgivelser
 • reducere miljøbelastende el og gas
 • reducere støj og lugtgeneoplevelser i omgivelserne
 • reducere udledningen af organiske stoffer
  og kemikalier med spildevandet
 • optimere interne spildevandsrensnings-processer og forrenseanlæg
 • slagteaffald fraføres til biogasanlæg, minkfoder eller oparbejdning til f.eks. biobrændstof
 • anvende miljørigtige rengørings- og desinfektionsmidler
291119 Flag 9

Din kontaktperson

Leo Grønvall Edit

Leo Grønvall

CEO